Through the Years: The Obama Presidency - NBC 6 South Florida

Through the Years: The Obama Presidency

30 PHOTOS