Aaron Diaz Enjoys Being San Tiago on Santa Diabla - NBC 6 South Florida

    Aaron Diaz Likes Being San Tiago

    Mexican actor Aaron Diaz talked about San Tiago on the new Telemundo production "Santa Diabla." He made the comments during 'Premio Tu Mundo." (Published Monday, Aug 19, 2013) Mexican actor Aaron Diaz talked about San Tiago on the new Telemundo production "Santa Diabla." He made the comments during 'Premio Tu Mundo." See More