Erika Delgado on Hurricane Season Supplies - NBC 6 South Florida

    Erika Delgado on Hurricane Season Supplies

    Failure to plan is planning to fail. NBC 6's Erika Delgado walks you through what you need to be prepared for Hurricane Season. (Published Thursday, Jun 5, 2014) Failure to plan is planning to fail. NBC 6's Erika Delgado walks you through what you need to be prepared for Hurricane Season. See More