Miami Beach Police To Test 'Less-Than-Lethal' Restraint Device - NBC 6 South Florida

    Miami Beach Police To Test 'Less-Than-Lethal' Restraint Device